Föreningen

Styrelsen  & Kontakt

Bowlingsällskapet Kilen

Målsättning och verksamhet

 

BS Kilen har som huvudsaklig målsättning att utöva Bowling och att därmed skapa förutsättning för en god livskvalité för medlemmarna.

 

Verksamheten skall bedrivas med bowlingtävling och -träning

med syfte att skapa fysisk aktivitet och stimulans samt ett gott

kamratskap.

 

Föreningen vänder sig till åldersgruppen 55+. Antalet medlemmar

är för närvarande 51 st men av speltekniska skäl kan endast 48 st spela samtidigt.

 

Lennart Andersson

Ordf

fb0ec9_ad69f40359304a24aab210e38c99f338.

OBS! Medlemsantalet är för tillfället fullt. Intresserade får ta kontakt med styrelsen.

Styrelsen & Kontakt

Bowlingsällskapet Kilens

styrelse 2020-2021

Ordförande

Lennart Andersson •  070-3417716

Kassör Marie-Louise Zetterqvist
Sekreterare

Agneta Hultin-Karlsson • 070-3505799        
Vice ordf Tommy Zetterqvist

​Suppleant Ulla Boström

Kontakt e-post:

lennart.kj.andersson@gmail.com

 

7F302A4D-A605-4FD1-AC1F-DDCEA2C9D090.jpeg